Entropi og syntropi er de to komplementære aspektene av energi og kan derfor bli representert ved å bruke en seesaw


            Så hva er da syntropi?

Syntropi er det motsatte av entropi, ifølge den vanlige læringen innen fysikk.

Så etter termodynamikkens 2 lov, så vokser entropien stadig frem. Slik at all orden og struktur brytes ned med tidens gang.

Syntropi derimot er det motsatte. Hvor struktur, organisering og informasjon bygges opp. Og alt dette samlet særpreger alle levende organismer.

Så når du tenker på barnet som for eksempel vokser, og artens utvikling samt hele biologien. Som nå går mot en stadig høyere form for organisasjon.

Dette er ikke jeg strid med fysikken, men ligger godt innebyget.

-Begrepet syntropi er meget interesant faglig sett. Spesielt da innen medisinen, ved og da forklare helbredelsesprosessen. Men også da jeg økologien, da livet i seg selv har en evne til og kunne gjenskape og oppbygge en sammenheng og en høyere organisasjon.

        Noe alle børe reflektere og tenke over er dette.

Lær å leve med andre som deler dine og deres gleder og sorger sammen. Når vi alle sammen lever i unity, vil alle være lykkelige og trygge; alle vil være en veldrevet familie og styrke hverandre og være impregnable. Sjalusi, sinne, hat og grådighet er det som forteller oss og får oss til å falle i uorden og nød.

Vi må kjøre bort fra våre splittende krefter innenfor det som holder oss vekk fra andre og hindrer oss i å utvide hjertelig samarbeid og gjensidig hjelp. Når vi inkuberer disiplin i vårt sinn og samvittighet, vil vi være helt i fred. Hengivenhet til kraften Syntropi (Gud) er vårt hode, vår plikt er vår koffert og vår disiplin våre føtter. Så kan vi knytte hengivenhet med plikt ledet av disiplin. da er suksess sikkert.

Samtidig er vår ytre renslighet viktig for vår helse og lykke, og vi tilbringer timer på jakt etter oss selv. Rensligheten til ditt eget sinn og intellekt er imidlertid enda viktigere og avgjørende for vårt generelle trivsel.

I stedet for å kritisere andre og finne feil i sine handlinger og bli irritert og forstyrret, må vi underkaste vår egen tilsynelatende forståelse, forstå oss selv og hva vår sjel trenger samt rette våre egne feil.

Å korrigere andre for mangler gjør oss ikke noe godt.  Å klandre andre for dine problemer gir også ingen fordel, men det og finne løsninger gjør det. Denne objektive verden er like tidløs som Gud; Vi kan ikke med sikkerhet bestemme universets alder og når det oppsto, men vi vet sikkert at det vil ende før eller senere.

Når vi ser på en pytt med vann, ser vi vår refleksjon. Denne refleksjonen fjernes øyeblikket vi bestemmer oss for å se bort. Samme måte med den materielle verden. Det er bare en refleksjon. Flytt den bort og vær i stadig lykke.

Mat din sjel med renhet i dine tankene.