Entropi og syntropi er de to komplementære aspektene av energi og kan derfor bli representert ved å bruke en seesaw


            Så hva er da syntropi?

Syntropi er det motsatte av entropi, ifølge den vanlige læringen innen fysikk.

Så etter termodynamikkens 2 lov, så vokser entropien stadig frem. Slik at all orden og struktur brytes ned med tidens gang.

Syntropi derimot er det motsatte. Hvor struktur, organisering og informasjon bygges opp. Og alt dette samlet særpreger alle levende organismer.

Så når du tenker på barnet som for eksempel vokser, og artens utvikling samt hele biologien. Som nå går mot en stadig høyere form for organisasjon.

Dette er ikke jeg strid med fysikken, men ligger godt innebyget.

-Begrepet syntropi er meget interesant faglig sett. Spesielt da innen medisinen, ved og da forklare helbredelsesprosessen. Men også da jeg økologien, da livet i seg selv har en evne til og kunne gjenskape og oppbygge en sammenheng og en høyere organisasjon.